Vedenie podvojného účtovníctva
 • priebežné vedenie podvojného účtovníctva;
 • uzávierkové práce;
 • spracovanie účtovnej závierky a DP;
 • priebežné konzultácie a analýza situácie firmy;
 • spracovanie výkazov DPH.


Ďalšie práce podľa dohody:

 • fakturácia;
 • skladové hospodárstvo;
 • príprava interných smerníc;
 • komunikácia s inštitúciami;
 • administratívne práce;
 • ďalšie práce podľa potreby klienta.