Mzdy a personalistika
  • spracovanie miezd - pracovné zmluvy, dohody;
  • dokumentácia súvisiaca s pracovným pomerom;
  • komunikácia s inštitúciami /ZP, SP, DÚ/;
  • hlásenia a výkazy;
  • priebežné konzultácie a analýza situácie firmy.


Ďalšie práce podľa dohody:

  • spracovanie dochádzky;
  • príprava interných smerníc;
  • administratívne práce;
  • ďalšie práce podľa potreby klienta.