Jednoduché účtovníctvo

Zameranie kurzu:

  • základné ekonomické pojmy;
  • legislatíva upravujúca vedenie jednoduchého účtovníctva;
  • vedenie účtovných kníh;
  • účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve;
  • daňová evidencia, paušálne výdavky.

Rozsah kurzu:10 vyučovacích hodín + bonus
Cena kurzu: 120 EUR
Miesto a termín: v prípade individuálneho kurzu podľa vzájomnej dohody.