Podvojné účtovníctvo

Zameranie kurzu:

  • základné ekonomické pojmy;
  • legislatíva upravujúca vedenie podvojného účtovníctva;
  • vedenie účtovných kníh; účtovné výkazy;
  • účtovanie v jednotlivých účtovných triedach.

Rozsah kurzu:
Cena kurzu: 220 EUR
Miesto a termín: online