Podvojné účtovníctvo

Zameranie kurzu:

  • základné ekonomické pojmy;
  • legislatíva upravujúca vedenie jednoduchého účtovníctva;
  • vedenie účtovných kníh; účtovné výkazy;
  • účtovanie v jednotlivých účtovných triedach.

Rozsah kurzu:10 vyučovacích hodín + bonus
Cena kurzu: 120 EUR
Miesto a termín: v prípade individuálneho kurzu podľa vzájomnej dohody.