Vzdelávanie v účtovníctve

INTERAKTÍVNA ONLINE FORMA

» kurzy účtovníctva:
podvojné, jednoduché, mzdy a personalistika, iné ekonomické témy

  • pre budúce účtovníčky
  • pre majiteľov firiem
  • pre každého so záujmom o účtovníctvo

» konzultácie, doučovanie - aj online (messenger) - pre študentov aj neštudentov

Pre začínajúce účtovníčky/účtovníkov

» ovládate základy účtovníctva, no neviete ako začať

» nemáte celom istotu v práci a chcete priebežné konzultácie

» služby priamo u vás vo firme - učíte sa a zároveň pracujete

Vedenie účtovníctva

» podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia, paušálne výdavky

» mzdy a personalistika

Ekonomické služby

» vypracovanie interných smerníc

» spracovanie žiadostí a iných podkladov

» ďalšie odborné práce podľa dohody