Vzdelávanie

» kurzy:

podvojné účtovníctvo

jednoduché účtovníctvo

mzdy a personalistika

» konzultácie

» doučovanie

"Pre začínajúce účtovníčky"

» ak ešte nemáte celom istotu v práci a chcete priebežné konzultácie

» služby priamo u vás vo firme

» učíte sa a zároveň pracujete

Ekonomické služby

» vypracovanie interných smerníc

» spracovanie žiadostí a iných podkladov

» ďalšie odborné práce podľa dohody

» administratívne práce podľa dohody

Vedenie účtovníctva

» podvojné účtovníctvo

» jednoduché účtovníctvo

» daňová evidencia, paušálne výdavky

» mzdy a personalistika