Ekonomika malej firmy

Zameranie kurzu:

 • vplyv podnikania na ekonomiku malej firmy;
 • finančný plán firmy;
 • účtovníctvo a analýza účtovných výkazov;
 • výnosy a náklady, tok peňazí vo firme;
 • majetok firmy;
 • možnosti využitia dotácií v podnikaní;
 • zamestnávanie.

Rozsah kurzu:10 vyučovacích hodín + bonus
Cena kurzu: 160 EUR
Miesto a termín: v prípade individuálneho kurzu podľa vzájomnej dohody.

Kurz obsahuje:

 • teoretickú časť - informácie z danej problematiky;
 • praktickú časť - klient prakticky rozoberá a rieši vlastnú situáciu;
 • bonus - riešenie situácie vo vlastnom podnikaní - možnosť využiť do 3 mesiacov
  od ukončenia kurzu.