Doučovanie a príprava na pracovný pohovor 
z účtovníctva a ekonomiky

Študenti aj "neštudenti" môžu využiť:

https://www.uctosluzby.sk/Obrazky/child-3326960_640.png?1582478332

∗ komplexné doučovanie alebo konkrétne témy podľa potreby

∗ príprava na pracovný pohovor v témach, ktoré potrebujete "oprášiť" alebo doplniť

  dôraz sa kladie na pochopenie problematiky - osvojenie vedomostí je už potom hračka.

 

  • vysvetľovanie učiva;
  • pomoc pri spracovaní rôznych typov prác s konzultáciou;
  • pomoc pri počítaní príkladov s vysvetlením.

Oblasti doučovania:

  • účtovníctvo jednoduché a podvojné;
  • mzdy a personalistika;
  • ekonomické predmety

Ako: osobne alebo online (messenger, skype).
Kedy: počas celého dňa, vo večerných hodinách, cez víkendy.

Cenník doučovania

Vysvetľovanie učiva 1 hod. (60 min)                                 od 10 EUR/hodina

Práca pri spracovaní potrebných materiálov                    od 10 EUR/hodina

Pomoc pri spracovaní prác (cena podľa dohody)             min. 30 EUR/práca
                                                                                          podľa rozsahu a náročnosti