Personalistika a mzdy

Zameranie kurzu:

 • podmienky zamestnávania;
 • legislatíva súvisiaca so zamestnávaním;
 • formy zamestnávania;
 • povinnosti voči inštitúciám /ZP, SP, DÚ a iné/;
 • práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca;
 • agenda súvisiaca so zamestnávaním;
 • výpočet mzdy, náklady na zamestnanca;
 • príspevky od úradu práce.

Rozsah kurzu:10 vyučovacích hodín + bonus
Cena kurzu: 120 EUR
Miesto a termín: v prípade individuálneho kurzu podľa vzájomnej dohody.

Kurz obsahuje:

 • teoretickú časť - informácie z danej problematiky;
 • praktickú časť - klient prakticky rozoberá a rieši vlastnú situáciu;
 • bonus - riešenie situácie vo vlastnom podnikaní - možnosť využiť do 3 mesiacov
  od ukončenia kurzu.