Personalistika a mzdy

Zameranie kurzu:

  • podmienky zamestnávania;
  • legislatíva súvisiaca so zamestnávaním;
  • formy zamestnávania;
  • povinnosti voči inštitúciám /ZP, SP, DÚ a iné/;
  • práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca;
  • agenda súvisiaca so zamestnávaním;
  • výpočet mzdy, náklady na zamestnanca;
  • príspevky od úradu práce.

Rozsah kurzu: 10 hodín
Cena kurzu: 160 EUR
Miesto a termín: online, prípadne miesto podľa dohody