Základy podnikania - podnikateľské minimum

Zameranie kurzu:

 • formy podnikania, výhody a nevýhody, legislatíva;
 • povinnosti voči inštitúciám /ZP, SP, DÚ a iné/;
 • účtovníctvo - povinnosti;
 • zamestnávanie;
 • špecifické oblasti v podnikaní;
 • možnosti využitia dotácií v podnikaní.

Rozsah kurzu:10 vyučovacích hodín + bonus
Cena kurzu: 160 EUR
Miesto a termín: v prípade individuálneho kurzu podľa vzájomnej dohody.

Kurz obsahuje:

 • teoretickú časť - informácie z danej problematiky;
 • praktickú časť - klient prakticky rozoberá a rieši vlastnú situáciu;
 • bonus - riešenie situácie vo vlastnom podnikaní - možnosť využiť do 3 mesiacov
  od ukončenia kurzu.