Doučovanie - účtovníctvo a ekonomika

Zameškali ste učivo alebo niečomu nerozumiete? Využite doučovanie.
Dôraz sa kladie na pochopenie problematiky - osvojenie vedomostí je už potom hračka.

Oblasti doučovania:

  • účtovníctvo jednoduché a podvojné;
  • mzdy a personalistika;
  • ekonomické predmety.

Miesto, termín a rozsah doučovania je podľa vzájomnej dohody.